درباره کتابخانه دیجیتال

كتابخانه ديجيتالي سازمان هايي هستند كه در آن كاركنان متخصص به انتخاب، سازماندهي و كمك به دسترسي فكري به منابع اطلاعاتي مي پردازند و در آن فرايند تفسير، توزيع، حفاظت از يكپارچگي اطلاعات ديجيتالي و نيز اطمينان از وجود مجموعه اي از آثار ديجيتالي در مدت زمان طولاني مورد توجه قرار مي گيرد تا از اين طريق بتوان منابع ديجيتالي را با سرعت و به صورت اقتصادي براي استفاده يك جامعه يا مجموعه اي از جوامع در دسترس قرار داد.

به طور کلی یک کتابخانه دیجیتال باید به گونه ای باشد که امکان تبادل اطلاعات را با دیگر کتابخانه ها داشته باشد و کاربران بتوانند feedback خود را به کتابخانه ارائه دهند و کاربر بتواند نظر خود را نسبت به محتوایی که خوانده است بدهد و این یکی از پارامترهای ارزش گذاری است؛ در اینجاست که تعامل با کتابخانه برقرار می شود.

کتابخانه دیجیتال دانشکده علوم پزشکی گراش با هدف آسان نمودن دسترسی جامعه استفاده‌کننده به معتبرترین منابع الکترونیکی را فراهم نموده است.