فرم نظرسنجی کتابخانه دیجیتال

نظرسنجی کتابخانه دیجیتال

  • سوالات

    لطف با پاسخ به سئوالات زیر میزان رضایت خود را از هر یک از امکانات و خدماتی آنلاین کتابخانه بیان بفرمایید