تعطیلی کتابخانه مرکزی

 

با توجه به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، کتابخانه مرکزی دانشگاه به علت شیوع ویروس کوید۱۹ از تاریخ ۲۵مرداد۱۴۰۰ لغایت ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ تعطیل می باشد.
با تشکر.مسئول کتابخانه