روز شمار و شعار «هفته ازدواج» اعلام شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش ، روز شمار و شعار «هفته ازدواج» اعلام شد.

د٢١ لغایت ٢٧ تیرماه، به عنوان «هفته ازدواج» نامگذاری شده است.

شعار : ” پویایی و شادابی جامعه با ازدواج آسان

دوشنبه ٢١ تیرماه: ازدواج بهنگام و آگاهانه، ترویج زندگی ساده ، مقابله با رسومات نوظهور و تشریفات دست و پا گیر

سه شنبه، ٢٢ تیرماه: نقش مشاوره تخصصی پیش از ازدواج در تشکیل زندگی پایدار جوانان

چهارشنبه، ٢٣ تیرماه: ترویج و تسهیل ازدواج با مشارکت خیرین، سازمانهای مردم نهاد و فعالان امر ازدواج

پنج شنبه، ٢۴ تیرماه: توانمندسازی جوانان، تقویت مهارتهای مدیریت خانواده در زوجهای جوان، جامعه سالم و با نشاط

جمعه، ٢۵ تیرماه: ازدواج، ترویج فرزندآوری، تقویت مهارتهای فرزندپروری، جامعه جوان، پویا و بالنده

شنبه، ٢۶ تیرماه: عفاف و حجاب، ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و تعالی خانواده

یک شنبه، ٢٧ تیرماه: سواد رسانه ای، آگاهی بخشی به جوانان با بهره گیری از تولیدات آموزشی و فرهنگی در فضای مجازی