برقراری مجدد دسترسی به سامانه مشابهت یاب

قابل توجه اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران

دسترسی به سامانه مشابهت یاب برقرار گردید. برای دسترسی به سامانه روی لینک زیر کلیک نمائید.

لینک دسترسی به سامانه: