دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed از طریق آدرس جدید

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی:

به اطلاع می‌رساند جهت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Pubmed تا رفع تحريم، کاربران ايرانی می‌توانند از آدرس زير برای دسترسی به پایگاه اطلاعاتی PubMed‌ استفاده نمايند:

آدرس جدید: Https://Pmlegacy.Ncbi.Nlm.Nih.Gov

قابل ذکر است که در حال حاضر تمامی آدرس‌های قبلی PubMed به صورت معمول در دسترس نيستند و فقط دسترسی مستقيم از آدرس فوق ميسر است.