تغییرات در پایگاه اطلاعاتی Pubmed

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی:

کتابخانه ملی پزشکی آمریکا اخیرا نسخه جدید پلتفرم پابمد(Pubmed) را ارائه داده است. این نسخه در ماه می ۲۰۲۰ دیفالت اصلی پابمد خواهد بود ولی تا ماه می می توان از همان نسخه قدیمی استفاده کرد. نسخه جدید در حال حاضر به صورت لینکی در صفحه اصلی پابمد می باشد. کاربران ایرانی اگر این لینک را کلیک کنند با قطعی دسترسی پابمد مواجه خواهند شد. (در حال حاضر این نسخه در ایران فیلتر است و دسترسی به نسخه جدید با فیلتر شکن امکان پذیر می باشد. )
بنابراین اگر با قطعی دسترسی مواجه شدید، Cach مرورگر را پاک کنید یا وارد هیستوری مرورگر سیستم خود شده و هیستوری پابمد را در تمام تاریخ های گذشته پاک کنید. و بعد از پاک کردن، آدرس زیر را وارد کنید:

Https://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov